Սպառողական վարկեր
 • Սպառողական վարկեր անշարժ գույքի գրավադրմամբ
  գումար
  2,500,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ
  ժամկետով
  18 - 180 ամիս
  տոկոսադրույքով
  24%
 • Սպառողական վարկեր աշխատավարձի հիման վրա
  գումար
  400,000 - 5,000,000 ՀՀ դրամ
  ժամկետով
  6 - 36 ամիս
  տոկոսադրույքով
  24%
 • Սպառողական վարկեր ավտոմեքենայի գրավադրմամբ
  գումար
  500,000 - 10,000,000 ՀՀ դրամ
  ժամկետով
  18 - 36 ամիս
  տոկոսադրույքով
  24%