Վարկեր
 • Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ վարկեր
  գումար
  500,000 - 10,000,000 ՀՀ դրամ
  ժամկետով
  18 - 36 ամիս
  տոկոսադրույքով
  24%
 • Բիզնես վարկ
  գումար
  400,000 - 40,000,000 ՀՀ դրամ
  ժամկետով
  18 - 120 ամիս
  տոկոսադրույքով
  24%
 • Հիփոթեքային վարկ
  գումար
  500,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ
  ժամկետով
  6 - 36 ամիս
  տոկոսադրույքով
  24%