Նշանակալից մասնակիցներ

հ/հ Բաժնետերեր Ընկերության կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության չափը /%-ային/ Ընկերության կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության չափը
1. Հակոբյան Զոյա 17.80% 329.30
2. Ասատրյան Բագրատ 14.52% 268.65
3. Քալամքարյան Մարքար 10.44% 193.14
4. Հակոբյան Ռայա /նշանակալից է փոխկապակցվածության արդյունքում/ 9.31% 172.28
Թարմացվել է 24.06.2024